Vrste prijevoda

desktop


Pismeni prijevodi


Pismeni prijevod uključuje prijevod bilo kojeg općeg teksta sa stranog na hrvatski jezik ili obratno.

Stručan pismeni prijevod uključuje prijevod teksta iz nekog područja znanosti, za prijevod kojeg je potrebno poznavanje terminologije karakteristične za to područje.

Specijalizirani smo i imamo višegodišnje iskustvo s prijevodima:

  • stručnih tekstova iz područja ekonomije (bankarstvo, financije i osiguranje – npr. krediti, police osiguranja)
  • stručnih tekstova iz područja prava (sve vrste ugovora, presuda, rješenja, punomoći i slično)
  • stručnih tekstova iz područja medicine (nalazi, mišljenja, protokoli liječenja)
  • stručnih tekstova iz područja turizma (npr. korespondencija, promotivni materijali, opisi izleta i tura, alotmanski ugovori)
 

sudski tumac


Ovjereni prijevodi sudskih tumača


Sudski tumač je prevoditelj koji je imenovan rješenjem Županijskog ili Trgovačkog suda na period od 4 godine. Rješenje suda jamči da su dokumenti koje prevedu sudski tumači u pravnom smislu legitimni te da se mogu upotrijebiti pri bilo kojoj instituciji u zemlji u kojoj je službeni jezik onaj na koji je tekst preveden.

Ovjereni prijevod jest prijevod koji izdaje nadležni sudski tumač koji svojim žigom ovjerava istovjetnost s izvornikom. Ovjereni prijevod čini prijevod izvornog teksta i potvrda istovjetnosti prijevoda s izvornikom (ovjera sudskog tumača). Ovjera sudskog tumača sadrži tekst ovjere, potpis i pečat sudskog tumača. Svaki ovjereni prijevod dobiva svoj broj pod kojim se upisuje u knjigu ovjera određenog sudskog tumača. Naručitelj prijevoda svojim potpisom u knjigu ovjera potvrđuje primitak prijevoda.

Rad sudskih tumača propisan je Pravilnikom o sudskim tumačima

 

Nudimo i usluge usmenog konsekutivnog prevođenja na sudskim rasprava, pri potpisivanju javnobilježničkih akata i slično za francuski i talijanski jezik.

Lektura podrazumijeva korigiranje pravopisnih, gramatičkih i interpunkcijskih pogrešaka. Lektoriranje tekstova na hrvatskom jeziku obavljaju profesori hrvatskog jezika i stručnjaci koji poznaju jezik, pravila, iznimke i norme s višegodišnjim jezičnim iskustvom. Također u procesu prevođenja, lektura je dio postupka za osiguravanje kvalitete. Svaki prijevod na bilo kojem jeziku također treba lektorirati kako bi konačni proizvod što dosljednije pratio izvorni tekst.

logo

Prevoditeljska agencija sa sjedištem u Dubrovniku osnovana 2013. godine. Osnovali su je prevoditelji i sudski tumači s višegodišnjim iskustvom u prevođenju kako općih, tako i stručnih tekstova iz svih područja znanosti.

Prijavite se za newsletter